Grono Pedagogiczne

p.o. Kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego

mgr Renata Janeczek

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

mgr Krystyna Gotter

mgr Bożena Kargol-Chomiczewski

mgr Małgorzata Terlikowska

 

Nauczyciele języka polskiego

mgr Małgorzata Biedroń

mgr Magdalena Dzioboń

mgr Renata Janeczek

mgr Ewa Jasiak

mgr Lucyna Uryga-Celak

 

Nauczyciele wiedzy o Polsce

mgr Elżbieta Makal

mgr Krystyna Wyrwał

mgr Anna Ożóg

 

Katecheci

 mgr Eliza Puchalski