Klasa VI SP

Wychowawca, nauczyciel wiedzy o Polsce mgr Elżbieta Makal
Języka polski mgr Magdalena Dzioboń


Wykaz podręczników i lista lektur na rok szkolny 2017/2018

Wykaz Podręczników

Język polski

 1. Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Joanna Majchrzak-Broda "Czarowanie słowem". Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Wydawnictwo: WSiP.
 2. Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Joanna Majchrzak-Broda "Czarowanie słowem". Zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej. Część 1 i 2. Wydawnictwo: WSiP.
 3. Poradnik dla nauczyciela i materiały multimedialne do podręcznika "Czarowanie słowem". Wydawnictwo: WSiP.
 4. Piotr Borys, Anna Halasz "Język polski. Nauka o języku dla klasy szóstej szkoły podstawowej". Część 1 i 2. Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
 5. Beata Surdej, Andrzej Surdej "Czytanie nie jest trudne!".Testy dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: WSiP.

Wiedza o Polsce

 1. Podręcznik - "Wczoraj i dziś" Klasa 6; autor - Grzegorz Wojciechowski; wydawnictwo Nowa Era.
 2. Zeszyt ucznia - "Wczoraj i dziś" Klasa 6; autor - Tomasz Mackowski; wydawnictwo Nowa Era.
 3. Atlas historyczny dla klasy szóstej.
 4. Podręcznik dla nauczyciela i materiały multimedialne do podręcznika "Wczoraj i dziś", wydawnictwo: Nowa Era.
 5. Podręcznik - "Przyrodo witaj!" Klasa 5; autorzy - Ewa Gromek, Ewa Klos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson; wydawnictwo WSiP.
 6. Zeszyt ćwiczeń - "Przyrodo witaj!" Klasa 5, autorzy - E. Gromek, E. Klos, W. Kofta, E.Laskowska, A. Melson; wydawnictwo WSiP.
 7. Karty pracy do podręcznika "Przyrodo witaj!" Klasa 5; wydawnictwo WSiP.

Geografia

 1. Atlas Geograficzny "Polska, kontynenty, świat" - wydawnictwo: Nowa Era

Lista Lektur

 • Irena Jurgielewiczowa "Ten obcy"
 • Kornel Makuszyński "Szatan z siódmej klasy"
 • Stanisław Lem "Bajki robotów"
 • Edmund Niziurski "Sposób na Alcybiadesa"