Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Od chwili ustanowienia w 2011 roku przez Sejm RP, 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wiedza o podziemiu antykomunistycznym staje się coraz bardziej powszechna. Największą grupę zainteresowanych tym tematem stanowi dziś młode pokolenie, które w kraju i za granicą włącza się w inicjatywy związane z tą rocznicą.

W naszej szkole również uczciliśmy pamięć o tych Żołnierzach. Na lekcjach historii zostały wygłoszone prelekcje na temat, kim byli i o co walczyli Żołnierze Niezłomni. Uczniowie dowiedzieli się, że wolna Polska nie jest dziełem przypadku, ale wyrosła z krwi bohaterów, dla których Bóg, Honor, Ojczyzna były najważniejszymi wartościami.

Uczniowie młodszych klas dla upamiętnienia losów niektórych członków podziemia niepodległościowego wykonali na lekcjach prace plastyczne, w których przedstawili własną wizję bohaterów tamtego okresu.