Wręczenie nagrody ufundowanej przez Polskie Linie Lotnicze LOT

W sobotę 2 marca w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago miała miejsce uroczystość wręczenia biletu ufundowanego przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Nagrodę otrzymała uczennica klasy maturalnej Barbara Makowski.

Bilet Polskich Linii Lotniczych LOT został wylosowany przez SPK Chicago podczas balu studniówkowego, którego organizatorem była Szkoła im. Adama Mickiewicza pod patronatem Zrzeszenia Nauczycieli Polskich. Składamy gorące podziękowania fundatorom biletu Liniom Lotniczym LOT, Pani Dyrektor Magdalenie Pantelis oraz Pani Manager Michalinie Maliszewskiej. Serdecznie dziękujemy również koordynatorom tej wyjątkowej inicjatywy Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce.Tegoroczna absolwentka Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, Barbara Makowski z dumą i ogromną radością odwiedzi kraj swoich przodków.