Parada Konstytucji 3 Maja w Chicago

Społeczność  Szkolnego Punktu Konsultacyjnego  im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago wzięła udział w corocznej paradzie ulicami downtown. Świętowaliśmy 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W 127 paradzie wzięło udział 125 organizacji polonijnych.

Parada w Chicago jest największą paradą poza granicami Polski, gromadzi tysiące Polaków. Świętowaliśmy rocznicę Konstytucji w atmosferze wielkiego powiewu optymizmu, nadziei i wiary w suwerenną i wielką Polskę broniącą najistotniejszych wartości patriotycznych, moralnych i rodzinnych.