Akcja charytatywna

Uczennice klasy IIIG, Veronika Nierzwicka, Anna Baranowska i Anastasia Wysocki przeprowadziły w szkole akcję zbiórki pieniężnej dla dzieci dotkniętych wojną na Ukrainie. Zebrały 273$, które zostały przekazane potrzebującym.

Akcja została zainicjowana w ramach wielkopostnych postanowień podjętych na lekcjach religii.

Gratulujemy zaangażownia i wrażliwości na potrzeby innych.