Spotkanie wigilijne i przedstawienie jasełkowe

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w roku, w życiu każdego z nas. To Wigilia, Mikołaj, prezenty, to tęsknota do rodzinnego domu, którą najpełniej wyrażają słowa C. K. Norwida:

"Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie".

Tymi słowami Rada Rodziców zaprosiła nas wszystkich na wigilijne spotkanie, by łamiąc się opłatkiem - "chlebem pokoju i nieba", złożyć sobie życzenia tego, co w naszym życiu najważniejsze.

Tradycją naszej szkoły są także przedstawienia jasełkowe. W tym roku uczniowie wystawili "Betlejem polskie" Lucjana Rydla, przenosząc nas w ten sposób zarówno do Betlejem, jak i do Krakowa. Byli więc na scenie pasterze prowadzeni przez betlejemską gwiazdę, przerażony zapowiadaną utratą władzy Herod, polscy królowie i powstańcy, którzy szli, by złożyć hołd Dzieciątku i Maryi - Bogurodzicy.

Przedstawienie kończył wzruszający monolog Maryi błagającej Dzieciątko o opiekę nad krajem i jego ludem. Przyłączmy się więc do niego, powtarzając słowa kolędy: "Podnieś rączkę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą...".