Narodowe czytanie "Wesela"

 Narodowe czytanie "Wesela"

 

9 września, podczas pierwszych zajęć w SPK Chicago odbyło się Narodowe Czytanie "Wesela". W akcji wzięli udział uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych. Dzięki ludowym strojom, wypożyczonym przez zespół Polonia, przenieśliśmy się do bronowickiej chaty, Zasiedliśmy przy biesiadnym stole, tak jak ponad sto lat temu bohaterowie narodowego dramatu. Młodzież bardzo chętnie podjęłą wyzwanie wcielenia się uczestników wesela. Całe przedsięwzięcie miało na celu popularyzację czytelnictwa i wzmocnienie poczucia narodowej wspólnoty. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wyjątkową lekturę klasyki polskiej literatury.