Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców 2017/18

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący
Z-ca Przewodniczącego
Skarbnik
Sekretarz

Skład Rady Rodziców

I SP
II SP
III SP
IV SP
V SP
VI SP
I G
II G
III G
I LO
II LO
III LO

Komisja rewizyjna

Jola Dykas
Marek Kowalczyk
Paweł Sewera