Zastęp harcerek w naszej szkole

W styczniu tego roku, przy Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago powstał nowy zastęp "Zielone Lasy". Do zastępu należy już osiem młodych ochotniczek z klas IV SP - I GIM. Zastęp należy do drużyny Granie Górskie z siedzibą w Domu Harcerskim w Chicago. Drużyna istnieje od 1972 roku i należy do Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju (ZHP pgK) działającym na terenie Chicago od 1952 roku. ZHPpgK jest emigracyjną organizacją harcerską, która kontynuuje ideały przedwojennego ZHP. Ruch ten skupia ponad 7000 harcerzy i instruktorów polskiego pochodzenia w Australii, Argentynie, Austrii, Belgii, Danii, Francji, Irlandii, Kanadzie, Niemczech, Republice Południowej Afryki, Stanach Zjednoczonych, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii.

8 kwietnia podczas zbiórki harcerskiej w naszej szkole wykonywano wielkanocne palemki zdobywając kolejną harcerską sprawność. Zapraszamy chętnych uczniów do wstępowania w szeregi harcerstwa polskiego. Więcej informacji można uzyskać u opiekuna zastępu, rodzica, pani Christiny Ciecierski.

harcerki

harcerki

harcerki

harcerki

harcerki

harcerki

harcerki