Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i obchody Dnia Nauczyciela

8 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago połączona z obchodami Dnia Nauczyciela. Przejętych pierwszoklasistów w tajniki szkoły wprowadzali ich starsi koledzy - uczniowie klasy drugiej, przykazując nie tylko "uczyć się starannie" i "zachowywać nienagannie", ale jeszcze "dbać o pani nerwy". Wszystkie te rady i pouczenia pierwszoklasiści wzięli sobie do serca, a następnie celująco zdali egzamin na ucznia, pięknie recytując wiersz W. Bełzy "Katechizm polskiego dziecka". Aktu pasowania na ucznia dokonał Konsul Generalny, pan Piotr Janicki, a pierwszoklasiści ślubowali sumiennie wypełniać uczniowskie obowiązki, szanować innych, dbać o dobre imię szkoły, kochać Ojczyznę – Polskę. Konsul Generalny złożył też życzenia wszystkim nauczycielom i uhonorował dyplomami nauczycieli obchodzących jubileusz pracy w naszej szkole - panią Krystynę Wyrwał za 20-letni staż pracy w naszej szkole oraz panią Lucynę Urygę-Celak za 15-letni staż pracy w naszej szkole. Nauczyciele otrzymali również życzenia i kwiaty od Komitetu Rodzicielskiego, a wszyscy rodzice przygotowali poczęstunek dla całej społeczności szkolnej. Uroczystość uświetnił także piękny występ Zespołu Pieśni i Tańca "Polonia", w którego młodszej grupie tańczą również nasi uczniowie.

fot. Piotr J. Janota

Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i obchody Dnia Nauczyciela

Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i obchody Dnia Nauczyciela

Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i obchody Dnia Nauczyciela

Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i obchody Dnia Nauczyciela

Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i obchody Dnia Nauczyciela

Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i obchody Dnia Nauczyciela

Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i obchody Dnia Nauczyciela

Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i obchody Dnia Nauczyciela

Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i obchody Dnia Nauczyciela

Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i obchody Dnia Nauczyciela

Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i obchody Dnia Nauczyciela

Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i obchody Dnia Nauczyciela

Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i obchody Dnia Nauczyciela

Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i obchody Dnia Nauczyciela

Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i obchody Dnia Nauczyciela

Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i obchody Dnia Nauczyciela

Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i obchody Dnia Nauczyciela

Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i obchody Dnia Nauczyciela

Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i obchody Dnia Nauczyciela

Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i obchody Dnia Nauczyciela

Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i obchody Dnia Nauczyciela