W hołdzie poległym w kampanii wrześniowej

Uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago wzięli udział 18 września w patriotycznej Mszy św. w bazylice św. Jacka w Chicago ku czci pomordowanych w kampanii wrześniowej. Wspominano Polaków poległych za Ojczyznę zarówno z rąk hitlerowskich Niemiec jak i Armii Czerwonej. Uroczystość uświetniła delegacja z Polski, marszałek Senatu, pan Stanisław Karczewski oraz Kampania Reprezentacyjna Wojska Polskiego, a także przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Chicago, z Konsulem Generalnym Piotrem Janickim oraz przedstawiciele polonijnych szkół, związków, klubów, fundacji i organizacji kombatantów.

W hołdzie poległym w kampanii wrześniowej

W hołdzie poległym w kampanii wrześniowej

W hołdzie poległym w kampanii wrześniowej

W hołdzie poległym w kampanii wrześniowej

W hołdzie poległym w kampanii wrześniowej

W hołdzie poległym w kampanii wrześniowej

W hołdzie poległym w kampanii wrześniowej

W hołdzie poległym w kampanii wrześniowej