Msza Święta Graduacyjna

Ponad sześciuset Maturzystów Rocznika 2016 opuściło mury sobotnich szkół polonijnych. Msza Święta Graduacyjna w intencji maturzystów w dniu 22 maja w bazylice św. Jacka miała szczególny wymiar. Była koncelebrowana w 1050 rocznicę Chrztu Polski oraz w 50-tą rocznicę Aktu zawierzenia narodu polskiego Matce Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze przez Sługę Bożego, Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, pani Ewa Koch, zwróciła się do maturzystów słowami: "Otrzymaliście dar wspaniały, znajomość kultury i języka dwóch narodów. I to ona, daje Wam wielką szansę na sukces w dorosłym życiu. Od Was zależy co z tym cudownym podarunkiem otrzymanym od losu zrobicie".

Obecny na uroczystości honorowy gość, Konsul RP, Konrad Zieliński pogratulował maturzystom, nauczycielom i rodzicom wielkiego zaangażowania w podtrzymywanie języka polskiego, historii i kultury polskiej. Podkreślił również wartość dwujęzyczności, a także dokonał rozdania dyplomów konsularnych.

Msza graduacyjna

Msza graduacyjna

Msza graduacyjna

Msza graduacyjna

Msza graduacyjna

Msza graduacyjna

Msza graduacyjna

Msza graduacyjna