Maraton czytania

Czytanie wcale nie musi być nudne! Już Szymborska mówiła, że „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”, a udowodnili to w sobotę, 2 kwietnia nasi uczniowie. W SPK Chicago odbył się bowiem pierwszy Szkolny Maraton Czytania. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie - od najmłodszych po najstarszych. W bibliotece szkolnej czytali książki, rysowali ilustracje, dokonywali analizy literackiej oraz zapisywali swoje wrażenia z lektury na kartach pracy. Niewątpliwą atrakcją były konkursy, w których można było wygrać ciekawe nagrody, odpowiadając na pytania związane – a jakże - z czytaniem! Dodatkowo autorzy najciekawszych rysunków i kart pracy zostali nagrodzeni książkami, a wszyscy uczniowie drobnymi upominkami za ich wytrwałość i entuzjazm.

Maraton Czytania, opracowany i przeprowadzony pod kierunkiem nauczyciela polonisty mgr Małgorzaty Płazy, był kolejnym etapem w realizacji Szkolnego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Cieszymy się, że nasze inicjatywy czytelnicze wzbudzają tyle zainteresowania i zapraszamy na konkurs czytelniczy w maju!

Maraton czytania

Maraton czytania

Maraton czytania

Maraton czytania

Maraton czytania

Maraton czytania

Maraton czytania

Maraton czytania

Maraton czytania

Maraton czytania

Maraton czytania

Maraton czytania

Maraton czytania