Międzynarodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”- Akademia

5 marca odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia poświęcona pamięci żołnierzy wyklętych, których bohaterstwo uhonorowało państwo polskie ustanawiając w 2011 roku dzień 1 marca świętem państwowym, ku czci żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest obchodzony corocznie w naszej szkole. Młodzież gimnazjum pod kierunkiem nauczyciela historii pani mgr Krystyny Wyrwał przedstawiła sylwetki kilku spośród olbrzymiej rzeszy żołnierzy niezłomnych, którzy tworzyli w powojennej Polsce niepodległościowe i antykomunistyczne podziemie. Wśród nich znaleźli się: Danuta Siedzikówna „Inka”, generał August Emil Fieldorf, „Nil” i podpułkownik Łukasz Ciepliński. Niezłomni, stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Walkę o wolną i niezależną Polskę przypłacili życiem. Ponad 20 tysięcy żołnierzy zginęło bądź zostało zamordowanych skrytobójczo lub w więzieniach NKWD i UB, część wywieziono na Wschód, wielu skazano na kary pozbawienia wolności. W końcu lat 40. i na początku 50. ponad 250 tys. ludzi więziono i przetrzymywano w obozach pracy.

Żołnierze wyklęci

Żołnierze wyklęci

Żołnierze wyklęci

Żołnierze wyklęci

Żołnierze wyklęci

Żołnierze wyklęci

Żołnierze wyklęci

Żołnierze wyklęci